Říčka Huntava, pramenící ve Stříbrných Horách u Horního Města vyhloubila na horním toku hluboké skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku.

Rešovské vodopády, Národní přírodní rezervace, Vás překvapí mimo krás přírodních také velmi rozmanitou květenou a zvířenou, vydáte-li se po žluté stezce naučné.

V obci Rešov je návštěvníkům k dispozici venkovní zahrádka, restaurace  a prodej suvenýrů - to vše ve vzdálenosti 1,5 km od vodopádů. U budovy restaurace je plocha, na které je Vašim právem BEZPLATNĚ parkovat.